داروخانه های معتبر نمایندگی ابیان

577 داروخانه معتبر نمایندگی رسمی ابیان در سطح کشور می باشند.

داروخانه جمالزاده

داروخانه دکتر حق نژاد

داروخانه دکتر کسمایی

داروخانه میلاد طهماسبیان

داروخانه دکتر اصیلی

داروخانه طوس

داروخلانه دکتر الهام معین آزاد

شیراز

داروخانه دارلشفا(مرکزی امام)

مشهد

داروخانه دکتر مهرداد ایازی

کرمانشاه

داروخانه دکتر دهستانی

مشاهده بیشتر