ترویپوفول

توضیحات مختصر:
  • ترویپوفول جهت بیهوشی عمومی – سیستمیک

خصوصیات اصلی

 

  • پروپوفول یک داروی بیهوشی داخل وریدی است که برای القا و نگهداری بیهوشی عمومی استفاده می شود. تزریق داخل وریدی پروپوفول برای ایجاد بیهوشی عمومی مورد استفاده قرار می گیرد و سپس برای حفظ بیهوشی ممکن است از چند دارو استفاده شود. ریکاوری پس از استفاده از پروپوفول سریع و با عوارض جانبی کمتر ( خواب آلودگی، تهوع، استفراغ) نسبت به تیوپنتال، متوهگزیتال و اتومیدیت می باشد. پروپوفول می تواند قبل از اعمال جراحی تشخیصی که نیاز به بیهوشی دارند برای پیش گیری از تشنج قبل و در حین جراحی ها، مورد استفاده قرار گیرد.

ویدئو توضیحات محصول

دیدگاه خود را ارسال نمایید

به سوالات شما در دیدگاه پاسخ داده خواهد شد

1دیدگاه ثبت شده است

پویا:

ارسال شده در 21 اردیبهشت 1400

قیمت؟

پاسخ دهید