ایزوتروی (100)

توضیحات مختصر:

ایزوتروی (ایزوفلوران USP) یک داروی بیهوشی عمومی است که برای ایجاد و ادامه بیهوشی استفاده می شود. این دارو از طریق قابلیت شل کردن عضلات باعث کاهش حساسیت نسبت به درد می شود. بیهوشی با داروی ایزوتروی (ایزوفلوران) و ریکاروی بعد از آن به سرعت اتفاق می افتد. داروی ایزوتروی به صورت تنفسی تجویز می […]

تماس بگیرید

خصوصیات اصلی

ایزوتروی (ایزوفلوران USP) یک داروی بیهوشی عمومی است که برای ایجاد و ادامه بیهوشی استفاده می شود. این دارو از طریق قابلیت شل کردن عضلات باعث کاهش حساسیت نسبت به درد می شود. بیهوشی با داروی ایزوتروی (ایزوفلوران) و ریکاروی بعد از آن به سرعت اتفاق می افتد. داروی ایزوتروی به صورت تنفسی تجویز می شود و عملکرد آن از طریق ایجاد تغییر در فعالیت کانال های غشایی در سطح سلول های مغز است. این دارو با تاثیر بر فعالیت پروتئین ATPase کلسیمی، رسپتور های گلوتامات، گلایسین و همچنین گاما آمینو بوتیریک اسید شرایط لازم برای شروع بیهوشی و ادامه ی آن را برقرار می سازد. ایزوتروی از دارو های نسل جدید بیهوشی است و در بطری های ۱۰۰ میلی لیتری و ۲۵۰ میلی لیتری توسط شرکت دارویی ترویکا واقع در کشور هند تولید شده است و به نمایندگی گروه دارویی ابیان فارمد عرضه می گردد. استفاده از این دارو مانع از تولید بیش از اندازه بزاق و ترشحات تنفسی در بیماران می شود. این ویژگی بروز رفلکس های فارانژ و لارانژ در حلق را کنترل می نماید و به راحتی از بین می برد و ریسک عوارض بیهوشی در بیماران را کاهش می دهد.

 

ویژگی های اصلی داروی ایزوتروی

القای سریع بیهوشی و ریکاوری در بیماران

کنترل و کاهش واکنش های حلقی ناشی از بیهوشی عمومی در بیماران

حفظ بیهوشی و جلوگیری از برگشت هوشیاری در حین عمل جراحی

ویدئو توضیحات محصول

دیدگاه خود را ارسال نمایید

به سوالات شما در دیدگاه پاسخ داده خواهد شد

0دیدگاه ثبت شده است

TommyOpeby:

ارسال شده در مهر 6, 1401

TommyOpeby:

ارسال شده در مهر 6, 1401

WimLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

Hilda:

ارسال شده در مهر 6, 1401

tlepxm trrlve eesqwq ojqbzt amzsqf cwcwuc

پاسخ دهید

BooLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 6, 1401

NickLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

CurtisBuign:

ارسال شده در مهر 6, 1401

JackLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

SamuelNef:

ارسال شده در مهر 6, 1401

JudyLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

PaulLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

AmyLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

MarkLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

MarkLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 6, 1401

PaulLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

MarvinStype:

ارسال شده در مهر 6, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 6, 1401

SamuelNef:

ارسال شده در مهر 6, 1401

KimLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

JaneLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

SueLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 6, 1401

WimLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

JimLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

SamuelNef:

ارسال شده در مهر 6, 1401

CharlesTency:

ارسال شده در مهر 6, 1401

WimLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 6, 1401

LisaLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

EstebanNaick:

ارسال شده در مهر 6, 1401

KiaLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

LisaLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

TeoLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

PaulLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

JaneLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

JaneLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

EstebanNaick:

ارسال شده در مهر 6, 1401

CarlLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

JasonLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

DenLot:

ارسال شده در مهر 6, 1401

почему психолог не может консультировать друзей и близких:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Michaeltam:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Michaeltam:

ارسال شده در مهر 5, 1401

KiaLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

JamesNam:

ارسال شده در مهر 5, 1401

SueLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Miclnum:

ارسال شده در مهر 5, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 5, 1401

PaulLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

MarvinStype:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Michaeltam:

ارسال شده در مهر 5, 1401

EvaLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

NickLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Miclnum:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Miclnum:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 5, 1401

JackLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 5, 1401

PaulLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

MarkLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

AshLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Michaelsic:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Rodneyabito:

ارسال شده در مهر 5, 1401

MichaelBaw:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Robertbut:

ارسال شده در مهر 5, 1401

AmyLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

UgoLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

JaneLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 5, 1401

YonLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Rodneyabito:

ارسال شده در مهر 5, 1401

WimLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

JackLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

EyeLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

TedLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

AmyLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

TeoLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Michaeltam:

ارسال شده در مهر 5, 1401

CharlesTency:

ارسال شده در مهر 5, 1401

MiaLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

JimLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

JackLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

kpb:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Do youu have any vdeo off that? I'd want too find ouut more details.

پاسخ دهید

JudyLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

DenLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

MarkLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

JasonLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

AmyLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Miclnum:

ارسال شده در مهر 5, 1401

JackLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Michaeltam:

ارسال شده در مهر 5, 1401

UgoLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

YonLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Timothyglini:

ارسال شده در مهر 5, 1401

JackLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

JasonLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Timothyglini:

ارسال شده در مهر 5, 1401

MichaelBaw:

ارسال شده در مهر 5, 1401

MichaelBaw:

ارسال شده در مهر 5, 1401

NickLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Michaelsic:

ارسال شده در مهر 5, 1401

MarkLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

EstebanNaick:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Michaeltam:

ارسال شده در مهر 5, 1401

EdgarDiarp:

ارسال شده در مهر 5, 1401

WilliamAbelt:

ارسال شده در مهر 5, 1401

DavidJam:

ارسال شده در مهر 5, 1401

TommyOpeby:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 5, 1401

EstebanNaick:

ارسال شده در مهر 5, 1401

EdgarDiarp:

ارسال شده در مهر 5, 1401

TeoLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

NickLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

Miclnum:

ارسال شده در مهر 5, 1401

MarkLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

JaneLot:

ارسال شده در مهر 5, 1401

SueLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

EvaLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

WimLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

CharlesTency:

ارسال شده در مهر 4, 1401

JasonLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

MarkLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

MiaLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

BooLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

MichaelBaw:

ارسال شده در مهر 4, 1401

TedLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

CarlLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

PaulLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

MichaelBaw:

ارسال شده در مهر 4, 1401

BooLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

Timothyglini:

ارسال شده در مهر 4, 1401

LisaLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

EdgarDiarp:

ارسال شده در مهر 4, 1401

CarlLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 4, 1401

DavidJam:

ارسال شده در مهر 4, 1401

YonLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

CharlesTency:

ارسال شده در مهر 4, 1401

DenLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

JasonLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

KimLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

Michaelsic:

ارسال شده در مهر 4, 1401

Michaelsic:

ارسال شده در مهر 4, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 4, 1401

SueLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

Robertbut:

ارسال شده در مهر 4, 1401

JaneLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

NickLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

Miclnum:

ارسال شده در مهر 4, 1401

CurtisBuign:

ارسال شده در مهر 4, 1401

Davisbreet:

ارسال شده در مهر 4, 1401

KiaLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

LisaLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

SueLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 4, 1401

AnnaLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

LisaLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

WimLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

EstebanNaick:

ارسال شده در مهر 4, 1401

TommyOpeby:

ارسال شده در مهر 4, 1401

TommyOpeby:

ارسال شده در مهر 4, 1401

JudyLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

Robertbut:

ارسال شده در مهر 4, 1401

TeoLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 4, 1401

MaryLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

EdgarDiarp:

ارسال شده در مهر 4, 1401

TommyOpeby:

ارسال شده در مهر 4, 1401

Rodneyabito:

ارسال شده در مهر 4, 1401

Michaeltam:

ارسال شده در مهر 4, 1401

KimLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

EvaLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

MiaLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 4, 1401

TeoLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

Davisbreet:

ارسال شده در مهر 4, 1401

JimLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

EdgarDiarp:

ارسال شده در مهر 4, 1401

CurtisBuign:

ارسال شده در مهر 4, 1401

UgoLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

CurtisBuign:

ارسال شده در مهر 4, 1401

CharlesTency:

ارسال شده در مهر 4, 1401

EvaLot:

ارسال شده در مهر 4, 1401

Miclnum:

ارسال شده در مهر 4, 1401

MiaLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

Timothyglini:

ارسال شده در مهر 3, 1401

EvaLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 3, 1401

WimLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

MarkLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 3, 1401

CharlesTency:

ارسال شده در مهر 3, 1401

MarvinStype:

ارسال شده در مهر 3, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 3, 1401

KiaLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

Michaeltam:

ارسال شده در مهر 3, 1401

AnnaLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

JaneLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

MarkLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

PaulLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

DavidJam:

ارسال شده در مهر 3, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 3, 1401

JaneLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

Michaelsic:

ارسال شده در مهر 3, 1401

JimLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

EdgarDiarp:

ارسال شده در مهر 3, 1401

BooLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

SueLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

SamuelNef:

ارسال شده در مهر 3, 1401

TommyOpeby:

ارسال شده در مهر 3, 1401

DenLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

MichaelBaw:

ارسال شده در مهر 3, 1401

EstebanNaick:

ارسال شده در مهر 3, 1401

UgoLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 3, 1401

MarkLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

EstebanNaick:

ارسال شده در مهر 3, 1401

JasonLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 3, 1401

MarvinStype:

ارسال شده در مهر 3, 1401

MiaLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

EdgarDiarp:

ارسال شده در مهر 3, 1401

MarkLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

MiaLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

JasonLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

MiaLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 3, 1401

TeoLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 3, 1401

Michaelsic:

ارسال شده در مهر 3, 1401

DenLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

JaneLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

JudyLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

SamuelNef:

ارسال شده در مهر 3, 1401

DavidJam:

ارسال شده در مهر 3, 1401

EstebanNaick:

ارسال شده در مهر 3, 1401

SamuelNef:

ارسال شده در مهر 3, 1401

Miclnum:

ارسال شده در مهر 3, 1401

NickLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

Davisbreet:

ارسال شده در مهر 3, 1401

BooLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

JaneLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

UgoLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

LisaLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

JudyLot:

ارسال شده در مهر 3, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 2, 1401

MarkLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

Davisbreet:

ارسال شده در مهر 2, 1401

SueLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

CarlLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 2, 1401

SueLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

MiaLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

CharlesTency:

ارسال شده در مهر 2, 1401

NickLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

MiaLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 2, 1401

SamuelNef:

ارسال شده در مهر 2, 1401

JackLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

WimLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

PaulLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

JasonLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

TedLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

TommyOpeby:

ارسال شده در مهر 2, 1401

CurtisBuign:

ارسال شده در مهر 2, 1401

MiaLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

Rodneyabito:

ارسال شده در مهر 2, 1401

AmyLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

EvaLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 2, 1401

SamuelNef:

ارسال شده در مهر 2, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 2, 1401

Miclnum:

ارسال شده در مهر 2, 1401

Rodneyabito:

ارسال شده در مهر 2, 1401

JudyLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

WimLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

CurtisBuign:

ارسال شده در مهر 2, 1401

EvaLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

Timothyglini:

ارسال شده در مهر 2, 1401

Miclnum:

ارسال شده در مهر 2, 1401

SamuelNef:

ارسال شده در مهر 2, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 2, 1401

PaulLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

MarvinStype:

ارسال شده در مهر 2, 1401

JudyLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

SamuelNef:

ارسال شده در مهر 2, 1401

LisaLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

EvaLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

Robertbut:

ارسال شده در مهر 2, 1401

CarlLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

Rodneyabito:

ارسال شده در مهر 2, 1401

Miclnum:

ارسال شده در مهر 2, 1401

CarlLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 2, 1401

MarkLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

JudyLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

EdgarDiarp:

ارسال شده در مهر 2, 1401

SueLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

YonLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

KimLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

TommyOpeby:

ارسال شده در مهر 2, 1401

EstebanNaick:

ارسال شده در مهر 2, 1401

NickLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

YonLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

LisaLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

Robertbut:

ارسال شده در مهر 2, 1401

AmyLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

AnnaLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

MiaLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

LisaLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

Rodneyabito:

ارسال شده در مهر 2, 1401

Michaelsic:

ارسال شده در مهر 2, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 2, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 2, 1401

LisaLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

LisaLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

CharlesTency:

ارسال شده در مهر 2, 1401

JaneLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

AnnaLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

Robertbut:

ارسال شده در مهر 2, 1401

JudyLot:

ارسال شده در مهر 2, 1401

EstebanNaick:

ارسال شده در مهر 1, 1401

JaneLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

JasonLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

EdgarDiarp:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Michaelsic:

ارسال شده در مهر 1, 1401

MichaelBaw:

ارسال شده در مهر 1, 1401

YonLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

DavidJam:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 1, 1401

SueLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

SueLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

TedLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

TommyOpeby:

ارسال شده در مهر 1, 1401

DavidJam:

ارسال شده در مهر 1, 1401

TeoLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

KimLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

EvaLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Robertbut:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 1, 1401

TedLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

DenLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

KiaLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Miclnum:

ارسال شده در مهر 1, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 1, 1401

MarkLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

JaneLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

CurtisBuign:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Davisbreet:

ارسال شده در مهر 1, 1401

CharlesTency:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Robertbut:

ارسال شده در مهر 1, 1401

KimLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

SueLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 1, 1401

LisaLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Davisbreet:

ارسال شده در مهر 1, 1401

JaneLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Miclnum:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Rodneyabito:

ارسال شده در مهر 1, 1401

[url=http://anafranil.cfd/]anafranil ocd[/url]

پاسخ دهید

MichaelBaw:

ارسال شده در مهر 1, 1401

AmyLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

EdgarDiarp:

ارسال شده در مهر 1, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Michaeltam:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 1, 1401

CarlLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

PaulLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

WimLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

myd:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Hey I kow thijs is offf ttopic but I was wondering iff yyou knew of any wixgets I cold add too myy blog that automtically tweet myy newest twitter updates. I've besen lookibg ffor a plug-in llike this for quijte sone time and waas hoping maybe yyou would haqve some experiece with something like this. Plase leet me know iif you run int anything. I truoy enjoy reading your log annd I llook forward to your neew updates.

پاسخ دهید

SamuelNef:

ارسال شده در مهر 1, 1401

BooLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

AmyLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

DenLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

TeoLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

YonLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

WimLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

MiaLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Timothyglini:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Davisbreet:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Michaeltam:

ارسال شده در مهر 1, 1401

CurtisBuign:

ارسال شده در مهر 1, 1401

MichaelTus:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Michaeltam:

ارسال شده در مهر 1, 1401

SamuelNef:

ارسال شده در مهر 1, 1401

MiaLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Rodneyabito:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Michaelsic:

ارسال شده در مهر 1, 1401

KiaLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

EvaLot:

ارسال شده در مهر 1, 1401

Elwooddef:

ارسال شده در مهر 1, 1401

JackLot:

ارسال شده در شهریور 31, 1401

AnnaLot:

ارسال شده در شهریور 31, 1401

DenLot:

ارسال شده در شهریور 31, 1401

MichaelBaw:

ارسال شده در شهریور 31, 1401

MarkLot:

ارسال شده در شهریور 31, 1401

SamuelNef:

ارسال شده در شهریور 31, 1401

UgoLot:

ارسال شده در شهریور 31, 1401

CharlesTency:

ارسال شده در شهریور 31, 1401

Darrylnum:

ارسال شده در شهریور 31, 1401

DavidJam:

ارسال شده در شهریور 31, 1401

Ricfreew:

ارسال شده در شهریور 31, 1401

Miclnum:

ارسال شده در شهریور 31, 1401

JasonLot:

ارسال شده در شهریور 31, 1401