مغز و اعصاب

تفاوت های هانتینگتون با پارکینسون

مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه

مغز و اعصاب

پارکینسون در جوانان

مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه

مغز و اعصاب

پارکینسون چیست ؟

مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه

behavior-disorder
مغز و اعصاب

مشکلات شناختی و رفتاری در بیماران مبتلا به صرع

مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه

Epilepsy-and-marriage
مغز و اعصاب

صرع و ازدواج

مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه

epilepsy-depression
مغز و اعصاب

صرع و افسردگی

مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه

به سوالات بهداشتی و پزشکی شما

پاسخ میدهیم ...

درخواست مشاوره رایگان