مغز و اعصاب

صرع و افسردگی

مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه

مغز و اعصاب

صرع و ازدواج

مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه

مغز و اعصاب

مشکلات شناختی و رفتاری در بیماران مبتلا به صرع

مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه

به سوالات بهداشتی و پزشکی شما

پاسخ میدهیم ...

درخواست مشاوره رایگان