کارخانه ابیان دارو

کارخانه ابیان دارو واقع در شهرک صنعتی ویان استان همدان در سال 1399 احداث و در سال 1402 به بهره برداری رسید، این کارخانه در زمینی به مساحت 25 هزار متر  بنا شدهو شامل دو فاز کلیِ تولید و انبار  می باشد.

فاز یک- تولید​

این فاز به مساحت 4 هزار و 200 متر که متشکل از ساختمان تولید و انبار مواد اولیه می باشد، ساختمان تولید به سه زیر شاخه تقسیم می گردد که خط تولید مکمل های حالت جامد، خط تولید سافت ژل ها و آزمایشگاه فیزیک، شیمی و میکروبی را در بر میگیرد.

کارخانه ابیان دارو

پرسنل

در حال حاضر پرسنل کارخانه ابیان دارو 65 نفر می باشد که با توجه به توسعه فازها به این رقم افزوده خواهد شد.

موقعیت جغرافیایی

شهرک صنعتی ویان واقع شهرستان کبودر آهنگ و 48 کیلومتری استان همدان، همچنین 279 کیلومتری استان تهران قراردارد.

fa_IRPersian